دکتر فرامرز صفایی

فيلرها(ژل هاي هيالورونيك اسيد)

1.      هيالورونيك اسيد چيست؟

هيالورونيك اسيد مهمترين گليكوز آمينو گليكان ( يك نوع قند طبيعي ) در پوسـت است كـــه باعث انعطاف پذيري و پري پوست مي شود . هيالورونيك اسيد توانايي بالقوه اتصـال به آب را دارد و وقتي به پوست تزريق مي شود باعث حجيم ، نرم و هيدراته شدن پوست مي شــو د.

علاوه بر اين مزايا، هيالورونيك اسيد در رشد سلولي ، عملكرد گيرنده هاي غشايي و چسبندگي نيز نقش دارد.  همچنين باعث پايداري ساختمانهاي بين سلولي شده و يك شبكه ويسكوالاستيك براي اتصال فيبرهاي كلاژن والاستين به يكديگر ايجاد مي كند .  آنچه كه در پيري ناشي از نــور آفتاب رخ مي دهد، از بين رفتن اين اتصالات است كه منجر به ايجاد توده هاي نامنظم كــلاژن والاستين  مي شود. به زبان ساده تر با افزايش سن ، پوست شما بيشتر هيالورونيك اسيد خود و درنتيجه حجم خود را از دست مي دهد و در نتيجه پوســت شل شــده و چيـــن و چــرو ك ايجــاد مي شود .

اين مزايا باعث شده كه هيالورونيك  اسيد به عنوان يك فيلر پو ستي عالي مطــرح گـردد .  از  آنجائيكه هيالورونيك ا سيد در تمامي گونه ها يكسان است ،  احتمال ايجاد آلرژي بسيار بعيـــد است . از سال 2010 به اگثريت محصولات هيالورونيك اسيد كه موردتائيدFDA  قــرار گرفته اند ليدو كائين اضافه شده است كه باعث كاهش درد هنگام تزريق مي شود .

فيلرهاي هيالورونيك اسيد به خاطر نتايج زيبايي برتر هنوز به عنوان بهترين فيلرهاي پوستي براي برجسته سازي بافت نرم مطرح مي باشنـد .

2.      موارد عمده كاربرد ژل هيالورونيك اسيد كدامند؟

A – پركردن يا كاهش عمق خطوط خنده ( چين هاي نازولبیال )

B – بر طرف كردن خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طـرف چـانه كــشيده مي شوند).

C – برجسته سازي لبها

D – پر كردن ناودان اشكي (Tear  Trough)   

E – بر طرف كردن Crows feet  ( خطوط پنجه كلاغي ظريف كه از قسمت خارجي چشــم بــه صورت شعاعي ايجاد مي شوند ) .

F – بر طرف كردن خط اخم ( Frown  line )   

G – خطوط ناحيه پيشاني

H – اسكارهاي صورت 


3.      خــط خنــده ( چيــن نازولبيال)

يكي از علائم افزايش سن در صورت ، چين هاي عميقي است كه از كناره بيني تا گوشه لب ها ايجاد مي شود ، كه در اصطلاح به آن چين نازولبيال ( يا خط خنده ) مي گويند . معمولا خـــطوط خنده در اواخر دهه سوم يا اوايل دهه چهارم زندگي شروع به عميق تر شدن مي كنند .  البتـــه عوامل ژنتيك و بعضي اوقات شيوه زندگي فرد ممكن است باعث تظاهر زودتر يا ديرتــر آنـها شونـــد .

4.      چه چيزي باعث ايجاد خط خنده مي شود ؟

همانند چين هاي پوستي ، چين هاي نازولبيال بطور اوليه در اثر عوامل زير ايجاد مي شوند :

A.      تماس با نور آفتاب

B.      افزايش سن 

C.      فاكتورهاي ارثي 

با افزايش سن ، كلاژن پوست كاهش مي يابد ( و تماس بانور آفتاب باعث تسريع اين عمـــل مي شود ) و در نتيجه الاستيسیتي پوست كاهش مي يابد و پوست شل و آويزان مي شود . شـل شدن پوست باعث ايجاد چين هاي نازولبيال مي شود . پيدايش چين نازولبيال نه تــنها باعـــث مي شود كه فرد مسن تر ار سن واقعيش بنظر برسد بلكه باعث مي شود  كه فرد خسـته تـر و نحيف تر به نظر برسد .

اگر فرد دچار اضافه وزن  يا چاقي باشد تا وقتي كه اضافه وزن خود را از دست نــداده مــمكن است متوجه چين ناز ولبيال خود نشود . با گرفتن رژيم غذايي  ، صورت نيز مانند ساير قسمتهاي بدن چربي خود را از دست مي دهد و چين هاي نازوليبال ( خطوط خنده) به طور ناگهاني ظاهـر مي شو ند . 

5.      برجسته سازي لـــب

برجسته سازي لبه يكي از شايعترين و پر درخواست ترين  روشهاي جراحي زيبايي است .  بــــا افزايش سن ، پري لبها ( كه باعث مي شو د لبها جوان  و برآمده باشند ) از بين مي رود . همچنين با افزايش سن لبها باريك و نازك شده و چين هاي كوچك در حاشيه لب بوجود مي آيد . امروزه بيشتر افرداي كه درخواست برجسته سازي لب را دارند ، خواهان پري و برآمدگي بيشتر همراه با حفظ ظاهر طبيعي لبها هستند . 

توازن در صورت شامل لبها و  حداكثر پري طبيعي آنها و هماهنگي بــا بافتــهاي اطراف  آنــها مي باشد . فاصله بين لب تا بيني بسيار مهم است .  هماهنگي بين قسمت مركزي لبها و گوشه هاي آن نيز مهم است .

وقتي فردي درخواست برجسته سازي  لب را دارد ، نكته اي كه بايد در نظر بگيرد اين اسـت كه ساختمان طبيعي لب وي چگونه است و تا چه حجمي مي تواند ژل تزريقي كند تــا  تــوازن صورتش را بهم نزند .

6.      كانديد مناسب براي برجسته سازي لب

·         اگر فردي مقصد برجسته سازي لب را دارد،‌ ضروري است وضعيت سلامتش خوب باشد.

·         اگر فردي دچار

A.      تب خال

B.      زخم

C.      بعضي بيماريهاي خاص نظير ديابت، لوپوس ، اختلا لات بافت همبند و اختلا لات انعقادي مي باشد ، بايستي بطور كامل پزشك معالجش را در جريان بگذارد . 

·         كانديد خوب براي برجسته سازي لبها كساني هستند كه انتظارت واقع گرايانه داشته باشند. (ژلها مي توانند ظاهر طبيعي شما را بهبود بخشند، اما باعث تغييرات ريشه اي و اسـاسي در ظاهر شما نمي شو ند . ) 

7.      نواحي از لب كه در برجسته سازي آن بايد مورد توجه قرار گيرند، كدامند؟ 

اين نواحي در شكل زير نشان داده شده است .  

Vemilion Border   ( خط لب )  

خط لب شايعترين منطقه ايست كه توسط فيلرپوستي برجسته مي شود . خط لب محل اتــصال يافت سفيد و قرمز لب به يكديگر است . تزريق در اين ناحيه حجم بيشتري به لبها نمي دهـــد ولي باعث مشخص تر شدن حاشيه لب ها مي شود . ( حالتي شبيه به كشيدن خط لب )

Philtrum (فيلتروم)

فيلتروم شامل 2 خط در قسمت مركزي لب فوقاني است كه به بيني متصل مي شوند .   بــــا برجسته سازي اين 2 خط ، امكان شكل دهي و انحناي بيشتري براي لب فوقاني فراهم شـــده  و جذابيت  لبها را بيشتر مي كند . 

Oral   Commissures

Oral commissures  كه در گوشه هـاي دهان قرار گرفته اند را نيز مي توان پـر كرد.  معـمولا اندازه اين ناحيه به خاطر اثر جاذبه زمين در اثر بالا رفتن سن بر روي پوست گونه ، افزايـــش مي يابد . پر كردن اين ناحيه گوشه هاي لب را به سمت بالا چرخانـده و ظاهــري شــادتر  و  مثبت تر ايجاد مي كند .

Cupid’s Bow

Cupid’s bow  يا ناحيه V شكل  در قسمت مركزي لب فوقاني را مي توان با استفاده از فيلرهـا بر جسته كرد. تزريق در ناحيه V  شكل لب فوقاني همراه با فيلتروم ، ظاهر خوشايندتري بـــه لب فوقاني مي دهد .

Tubercle ( برجستگي قسمت مياني لب فوقاني )

برجسته سازي اين قسمت در ايجاد ظاهر زيبا اهميت دارد.

8.      برجسته سازي گونه

با بالا رفتن سن ، صورت شما كلاژن والاستينش  را از دست  مي دهد ، اين دو ماده باعث حجم دهي به پوست شما مي شوند.  در نتيجه نه تنها پوست صورت شما شروع بـــه شــل شـدن مي كند ، بلكه علاوه بر آن گونه هاي شما،  در اثر تحليل رفتن بستر چربي كه  به استخوان گونه شما چسبيده است  ( malar fat pad )، شروع به خالي شدن مي كنند و در نتيجه صورت شمـا نحيف، لاغرو با چشمان گود افتاده به نظر مي رسد .

در سالهاي اخير فيلر هاي پوستي را براي برجسته سازي گونه ها مورد استفاده قرار داده انــد. اين روش غير تهاجمي بوده و عوارض آن در مقايسه با گذاشتن پروتز گونه بسيار كم مي باشد .

نتايج تزريق ژل دائمي نمي باشد و بسته به نوع ژل مورد استفاده ، مد ت ماندگاري آن 6 مــاه تا حداكثر 18 ماه مي باشد.

9.      نحوه تزريق ژل هيالورونيك اسيد به چه صورت است ؟

معمولا روش تزريق هيالورونيك اسيد سريع بوده و به صورت سرپايــي در مــطب و تـــحت  بي حسي  موضعي ( با استفاده از پماد بي حس كننده موضعي يا تزريق بي حس كننده ) و بـــــا استفاده از سوزنهاي بسيار ظريف انجام مي شود و بسته به ميزان تزريق 15 تا 30 دقيقه زمــان مي برد .  بلافاصله بعد از تزريق مي توانيد مجددا فعاليت هاي روزمره خود را از سر بگيريد. 

10.  بعد از تزريق ژل چه انتظاراتي بايد داشته باشيد ؟

به طور معمول اثر ژل هيالورونيك اسيد از چند هفته تا چند ماه باقي مي ماند .  هيالورونيـــك اسيد ها قابل جذب مي باشند و بنابر اين راه حل دائمي براي برطرف كردن چــين و چــروك نمي باشند و لازم است هر چند ماه يكبار تزريق آنها راتكرار كرد.  زمان تكرار تزريق به عواملي مانند سن فرد ، شيوه زندگي و منطقه مورد نظر در صورت فرد بستگي دارد.  

11.  آيا تزريق ژل هيالورونيك اسيد با عوارضي همراه مي باشد؟

در بعضي افراد ممكن است ، تورم خفيف ، كبودي ، قرمزي مختصر و درد خفيف بعد از تزريق ايجاد شود ، اين موارد بسيار كم مي باشند و معمولا طي 1 تا چند روز از بين مي روند.

12.  موارد ممنوعيت تزريق ژل كدامند؟

A.      خانمهاي باردار 

B.      خانمهايي كه دوران شير دهي را سپري مي كنند

C.      بعضي از اختلا لات انعقادي

D.      وجود عفونت در محل تزريق

E.       فردي كه مستعد تب خالهاي راجعه مي باشد

F.       افرادي كه داروهاي خاص مصرف مي كنند

13.  رعايت چه نكاتي قبل ار تزريق ژل ضروري مي باشد؟

از آنجائيكه آسپيرين و محصولات حاوي آسپيرين و داروهاي مانند بروفن ، ژلوفن ، و Advil  ....... باعث رقيق شدن خون و مانع ايجاد لخته مي شوند و اين مساله مي تواند باعث بروز مشكلاتــي در حين يا بعد از تزريق شود، در صورتيكه فرد از اين داروها استفاده مي كنــد ،  بايســتي از 2 هفته قبل از تزريق ژل مصرف آنها را قطع نمايد. 

14.  معرفي چند ژل هيالورونيك اسيد موجود در ايران كه مورد تائيد FDA مي باشند

A.      Restylane   

Restylane  در سال 2003 ، تائيديهFDA را براي درمان خط خنده ( چين نازولبيال ) گرفت . اين فيلر پوستي از تخمير كشت هاي باكتريايي استرپتوكك اسبي بدست مي آيد . اين فيلر پوستي حاوي تقريبا 100،000 ذره در ميلي ليتر مي باشد mg/ml) 20 ) . اين ذرات با استفاده از اتصالات اتر ، بطور متقاطع به هم متصل مي باشند و در نتيجه يكي از سفت ترين فيلرهاي هيالورونــيك  اسيد مي باشد.

اين فيلر پوستي براي اصلاح موارد زير بكار مي رود :

A.      خطوط خنده ( چين هاي نازولبيال )

B.      خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طرف چانه كشيده مي شوند )

C.      ناودان اشكي Tear  Troughs  

D.      خط اخم 

E.       برجسته سازي لب ها

F.       برجسته سازي گونه ها

G.      كاهش خطوط ناحيه پيشاني

H.      از ساير موارد كاربرد اين ژل مي توان به اصلاح دفورميتي هاي بيني و غبغب اشاره كرد.

مدت زمان ماندگاري Restylane  در لبها 3 تا 6 ماه و در ساير نقاط صورت 6 تا حاكثر12 ماه اســـت .

B.       Perlane   

اين فيلر پوستي مشابه Restylane  مي باشد جز آنكه حاوي ذرات ژل بزرگتر است .  اين فيــلر پوستي براي اصلاح چين هاي عميق تر نظير چين نازولبيال ( خط خنده) مناسب مي باشد ، 

همچنين براي برجسته سازي گونه مناسب است .   علاوه بر آن بعضي از پزشكان با تجربه بـراي

برجسته سازي لب اين فيلر را به Restylane  ترجيح مي دهند . مد ت زمان اثر اين فيلر در اكثر بيماران 6 تا 12 ماه مي باشد .

C.      Juvederm  

Juvederm  در سال 2006 تائيديه ‌FDA  را گرفت ،    Juverderm  يك فيلر پوستي هيالورونـيك غير حيواني پايدار شده است . در حال حاضر 2 نوع Juvederm  وجود دارد .      

             A ) Ultra                                       B )  Ultraplus  

در هر 2 نوع ميزان  هيالورونيك اسيــد mg/ml 24   مي باشــد ا ما در Ultralplus    ميـــزان  Cross-linking بيشتر است .  Juvederm يك ژل همولــوگ اســت و بالاتــريـن ميـــزان Cross-linking را در بين فيلرهاي هيالورونيك اسيد دار است .  و در نتيجه قوام يكدســــت دارد.  Juvederm  نياز به نگهداري در يخچال و تست پوستي قبل از تزريق ندارد . در حال حاضر

در ايران نوع Uitra  در دسترس مي باشد كه حاوي ليدو كائـين اســت .  طــول مدت اثـــر Juvederm  از 6-3 ماه تا حداكثر 12 ماه ذكر شده است .

حداكثر مقدار تزريق مجاز براي Juvederm  براي يك فرد 60 كيلوگرمي در يكسال ، 20 سي سي مي باشد .  Juvederm   اولين ژل هيالورونيك اسيدي است كه نتايج مطالعات در مورد ايمنـــي و اثر بخشي آن در افراد با رنگ پوست هاي مختلف گزارش شده است .  اين مطالعات نشــان داده است كه اين ژل خطر هيپرپيگمانتاسيون يا ايجاد اسكار هيپرترونيك را در افراد با پوســت تيره تر افزايش نمي دهد .

جدول مقايسه اي ژل هاي هيالورونيك اسيد مورد تائــيد FDA

 

 

 

Restylane

 

Perlane

 

Juvederm

 

تائيديه FDA

دارد

دارد

دارد

تاريخ گرفتن

تائيديهFDA

2003

2007

2006

 

تركيـب اصلـي

هيالورونيك اسيد

با منشا غيرحيواني

هيالورونيك اسيد

با منشا غير حيواني

هيالورونيك اسيد

نياز به انجام تست

پوستــي

خيـــر

خيـــر

خيــــر

ماندگــاري

بطور متوسـط

6-3  مـاه

بطـور متوسـط

6 – 3 مــاه

بطــور متوســط

6  - 3 مـاه

 

محلهـــاي

مـــورد

استفــاده

- خطوط خنده

-چين وچروك صورت

- لـب ها

-گونه ها

-پشت دستها

-چين وچروك باعمق

متوسط يا ،شديد

- لـب ها

-گونه ها

- پشت دستها

- خطوط خنده

 

-        لـب ها

-        گونه ها

-        پشت دستها

زمان لازم براي

مشاهـــده اثر

فـــوري

فـــوري

فـــوري

اثـرات

جــانبـي

احتمالي

-تورم

-حساسيت

- كبودي

- درد خفيف

- توده

-تورم

-حساسيت

-كبودي

-درد خفيف

- توده

- تورم

- حساسيت

- كبودي

- درد خفيف

- توده

 

فروشگاه خرازی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه