دکتر فرامرز صفایی

 

اثر سیگل قاعدگی در خونریزی حین و بعد از عمل بیمارانی که تحت اعمال آبدومینوپلاستی ، رینوپلاستی و کوچک کردن سینه ها قرار میگیرند.

مقدمه:

یکی از چالش های اساسی که جراحان با آن مواجه می شوند، خونریزی حین و بعد از عمل است که اثر مستقیم در موربیدیتی و نیز در موارد خاص مرگ و میر دارد. کاهش در خونریزی حین و بعد از عمل منجر به عوارض کمتر شده و طول مدت بستری بیمار را کاهش می دهد. آبدومینوپلاستی روشی است که با از دست دادن مقدار قابل توجهی خون همراه می باشد. بر اساس آمار احتمال ایجاد هماتوم بعد از آبدومیتوپلاستی 3% است. بررسی مقالات نشان می دهد بسته به گروه مورد مطالعه و تفاوت در تفکیک های جراحی، این درصد متغیر می باشد. علاوه بر آن در

1) بیماران مرد

2) بیماران مبتلا به افزایش فشار خون

3) بیمارانی که بدنبال کاهش وزن شدید تحت عمل بادی کانتورینگ (پیکرتراشی) قرار میگیرند، میزان خونریزی حین عمل و ایجاد هماتوم بیشتر می باشد.

تلاش برای کاهش عوارض، منجر به افزایش تلاشها در بین محققان برای شناسایی عواملی که همراه با خونریزی جراحی می باشند و نیز توسعه و تکامل تکنیک های خاص برای جلوگیری از آنها شده است. در طی دهه گذشته استفاده از داروهای وازو کنستریکتیو (تنگ کننده عروق) و بیهوشی با پایین آوردن فشارخون بسیار فراگیر شده است.

مطالعات انجام شده در مورد استفاده از داروهای وازو کنستریکتیو، کاهش عوارض خونریزی های حین و بعد از عمل نشان داده است. در مقالات بحث های زیادی در مورد سبب شناسی عوارض آبومینوپلاستی شده است. هر چند ما هنوز در مراحل ابتدایی یافتن ارتباط بین تغییرات هورمونی و افزایش خونریزی های حین و بعد از عمل هستیم.

بحث

تغییرات هورمونی بافت زنان در طی دوران قاعدگی

مطالعات اخیر ارتباط مستقیم بین تغییرات هورمونی که در طی دوران قاعدگی رخ می دهد و خونریزی حین و بعد از عمل رینوپلاستی و جراحی کوچک کردن سینه را نشان داده است. رابطه مستقیم افزایش خونریزی ، ارتباط آن با سیکل قاعدگی به علت حساسیت زیاد به استرادیول در نواحی آناتومیک درگیر می باشد. تغییرات سیکلیک بافت پستان در سیکل قاعدگی در مقالات تایید شده است. مورفولوژی بافت پستان در سیکل قاعدگی تغییر می کند. این تغییرات شامل پروسه تکثیر سلولی تحت اثر افزایش یافته هورمون استروژن است که به نوبه خود منجر به میزان تکثیر بیشتر در نیمه دوم سیکل قاعدگی می شود. مطالعات انجام شده بر روی بافت پستان غیرسرطانی، افزایش اوم استرومال داخل لوبولها و پرخونی وریدی را در مرحله اطراف قاعدگی نشان می دهد.

La Trenta و Hoffman اولین کسانی بودند که نشان دادند جراحی پستان در طی دوران قاعدگی خونریزی حین و بعد از عمل را افزایش می دهد.

Sawin و همکارانش نشان دادند که میزان خونریزی در جراحی پستان در زنان پره منوپوزال (قبل از دوران پائسگی) در مقایسه با زنان پست منوپوزان(یائسه) بیشتر می باشد. این مسئله مربوط به جایگزینی بافت غددی با بافت چربی متراکم است.

Sarigunay و همکارانش نشان دادند که خطر خونریزی در جراحی کوچک کردن سینه در فاز قبل از قاعدگی بیشتر است. آنها پیشنهاد نموده اند که از انجام جراحی کوچک کردن سینه در روزهای 0 تا 7 و 21 تا 28 سیکل قاعدگی خودداری شود.

بطور جالب توجه وقتی بیمار تحت عمل رینوپلاستی قرار می گیرد ، اثر سیکل قاعدگی بر روی خونریزی حین و بعد از عمل کاملا متفاوت است. مخاط بینی بطور کاملا متناوب به تغییرات سطوح هورمونهای جنسی واکنش نشان می دهد، ادم بافت همبندی، افزایش واسکولاریتی و پرخونی که در مخاط بینی رخ می دهند در هنگام افزایش سطوح استروژن در فاز اطراف تخمک گذاری می باشد، بنابراین افزایش خونریزی در دوران اطراف تخمک گذاری می باشد و نه در فاز قبل از قاعدگی.

سایر بافتها در بدن خانوم ها که تغییرات پریودیک در مورفولوژی شان مشاهده می شود عبارتند از : رحم - واژن - ملتحمه و لوله استاش.

هر چند مطالعاتی در مورد اثر هورمونها بر روی بافت دیواره شکم انجام شده، اندک می باشد.

Perin و همکارانش اولین کسانی بودند که با کمک سونوگرافی تغییرات در ضخامت بافت چربی نواحی شکم و ران ها را در طی سیکل قاعدگی منظم نشان دادند. این محققان نشان دادند که در نیمه اول سیکل قاعدگی ضخامت چربی زیر کبدی کاهش می یابد . در فاز قبل از قاعدگی به کمترین میزان و در طی قاعدگی به حداکثر ضخامت خودش می رسد.

مشخص شده که هیپودرم شکم در طی قاعدگی ضخیم تر می شود و در وسط سیکل کاهش می یابد و حداقل ضخامت در یک هفته بعد از تخمک گذاری ایجاد می شود. هر چند که شواهدی که نشان دهنده اثر سیکل قاعدگی بر ناحیه شکم  باشد (همانند سایز نواحی بدن که هورمون های جنسی بر روی آنها اثر می گذارد) وجود ندارد.

اثرات سیکل قاعدگی بر آیدومینوپلاستی

در مقالات شواهدی دال بر اینکه در بیمارانی که تحت عمل آبدومینوپلاستی قرار می گیرند، ریسک خونریزی بیشتر در حین و بعد از عمل در ارتباط با فازهای مختلف سیکل قاعدگی وجود داشته باشد، مشاهده نشده است.

Findikcioqlu و همکاران، 41 مورد آبدومینوپلاستی در بیماران زن گزارش کردند، آنها میزان هنونریزی حین و بعد از عمل (تا 48 ساعت بعد از عمل) را اندازه گیری کردند. بیماران به 3 گروه تقسیم شدند:

1) آنهایی که در فاز اطراف تخمک گذاری بودند (روز 8 تا 20 در کسانی که سیکل 28 روزه دارند)

2) آنهایی که فاز اطراف قاعدگی بودند (روز 0 تا 7 و 21 تا 28)

3) فاز یائسگی

افزایش قابل توجهی در میزان خونریزی این 3 گروه مشاهده نگردید و بنابراین نتیجه گیری کردند که تغییرات سیکل قاعدگی تاثیری بر روی نواحی که به هورمون های جنسی حساس نمی باشد (مانند شکم) ندارد. بر خلاف نتایج بدست آمده در مطالعاتی که بر روی بافت پستان و مخاط بینی در نظر گرفته است ، اعمال جراحی شکم بطور مستقیم تحت تاثیر سیکل قاعدگی قرار نمی گیرد.

مطالعه انجام شده توسط Findikcioqlu و همکاران قویا مطرح کننده این نکته است که سیکل قاعدگی اثری در خونریزی حین و بعد از عمل در بیماران آبدومینوپلاستی ندارد. هر چند این مطالعه در تعداد کمی از بیماران انجام شده است و اطلاعات بایستی با مطالعات بیشتر و سایر نواحی آناتومیک که به هورمون های جنسی حساس نیستند، تطابق داده شود. بطور مرسوم بعضی از جراحان از انجام جراحی در دوران قاعدگی خودداری می کنند، هر چند این مسئله شخصی بوده و ممکن است این تصمیم بر اساس راحتی بیمار و ترجیح جراح گرفته شود.

نتیجه گیری

اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافت ها غیر قابل بحث می باشد. مطالعات موجود (و البته محدود) در مورد اثر سیکل قاعدگی بر روی خونریزی حین و بعد از عمل در آبدومینوپلاستی ، ارتباط مستقیمی را نشان نداده است. کنتراندیکاسیونی برای جراحی نمی باشد و نبایستی بیماران را بر اساس سیکل قاعدگی از انجام آبدومینوپلاستی دلسرد کرد و در واقع نیازی برای به تعویق انداختن زمان انجام عمل آبدومینوپلاستی در دوران قاعدگی نیست.

هنگامی که این عمل همراه با سایر اعمال جراحی نظیر کوچک کردن سینه یا رینوپلاستی انجام می شود، تنظیم زمان عمل جراحی در ارتباط با سیکل قاعدگی مد نظر قرار گیرد تا از عوارض احتمالی دردسر ساز جلوگیری شود.

 بر رسیدن به نتایج دقیق تر ، لازم است مطالعات بیشتری در سایر نواحی بدن که به هورمون های جنسی حساس نیستند، انجام گیرد.

 

فروشگاه خرازی شمع خرید شمع شمع عمده خرازی تشریفات مجالس تشریفات عروسی خدمات مجالس پذیرایی مجالس درمان هموروئید با لیزر درمان شقاق درمان فیستول مقعد با لیزر درمان كیست مویی با لیزر جدیدترین روش درمان فتق بهترین جراح بیماریهای نشیمنگاه